In the picture

Zielsverbinding Avond

Eens per maand organiseer ik een Zielsverbinding Avond. Een bijeenkomst voor verdieping, groei en bewustzijn. In een kleine groep besteed je die zorg en aandacht aan je ziel die je op dit moment nodig hebt. Aan de hand van gesprek, meditaties, oefeningen, etherische olie en allerlei andere verrassende manieren, verbinden, versterken en verdiepen we ons bewustzijn – en elkaar.

e.v. avond: woedag 29 augustus; 19:30h

introductiekorting: 7,50 / gratis introducee.

Kosten: 10,-

Fladder@onderzoekt

Bevlogen Fladderaar blogt

Opvliegers bij mannen: Hypnotherapie helpt

Opvliegers, alleen bij vrouwen?

Nee, maar mannen zijn vaak wel terughoudend bij het benoemen van deze klacht, waardoor er veel in stilte geleden wordt.

Het is bekend dat na een operatie bij prostaatkanker 80 % van de betrokkenen last krijgt van opvliegers, en 50% ervaart deze klachten zelfs als ernstig.

Terwijl hypnotherapie gericht op ontspanning juist significante verbetering kan geven. Een vermindering met 94 % blijkt haalbaar na 7 weken hypnotherapie en zelfhypnose gericht op ontspanning.

Case study opvliegers bij mannen

Gary Elkins (Ph.D.) van de Universiteit van Baylor in Texas publiceerde een case study waarbij een 69-jarige man veel baat blijkt te hebben bij hypnotherapie. Zie International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis Volume 62, Issue 3, 2014

Hij kreeg zeven weken hypnotische ontspanningstherapie en leerde zelfhypnose en training in zelfrapportage. De resultaten werden naast zelfrapportage gemeten met enkele fysiologischetests waarbij de huidweerstand werd gemeten.

Resultaat na 7 weken hypnotherapie

Tegen…

View original post 114 woorden meer

Moppers

Wanneer ik laatst aanschoof aan een tafel werd ik verleid tot het innemen van een standpunt in de discussie of G’d nu wel of niet bestond. ‘Ik moet bewijs hebben’ zei de een. ‘Hij is overal waar liefde is’, zei de ander. De woorden begonnen een lichtelijke welles-nietes-karakter te krijgen en er was onbehagen voelbaar. Onbehagen die voelbaar werd in de onmacht G’ds liefde maar vooral ook zijn rechtvaardigheid te zien en ervaren. Onbehagen en boosheid over onrecht.

De woorden, de klanken en de intonatie deden me denken aan Oscar de mopperkont van Sesamstraat. In de veronderstelling dat er nog veel meer woorden en klanken lagen verscholen onder de deksel van Oscars vuilnisemmer, nodigde ik uit om het deksel nog wat verder te ligten. Kom maar op.. vertel maar wat je dwars zit. En zo rolde er nog een en ander aan moppers uit, die eigenlijk zo een eenvoudige strekking kennen, dat het vreemd is dat we haar niet opmerken.

Eens een dief, altijd een dief.’ ‘Eens een zwakke zieke, altijd een zwakke zieke”. Ook 30 jaar later. Van deze stigma’s kom je niet meer af. Je leven lang niet meer. En dat doet pijn. Dat maakt boos! Boos omdat je onrechtvaardig behandelt wordt. Er wordt alleen gekeken naar je onkunde, je zwakte, je moeilijkste moment, wanneer je geen tijd had om te presteren naar de arbeidsnormen van het bedrijf. Op je onkunde werd je afgerekend. In je kwetsbaarheid neergehaald. In je nood neergeslagen. In je mens-zijn ontkend. Toen … en nu nog steeds.

De klacht, die zich uitte in wat gemompel en gemopper, is van uiterst eenvoudige strekking: “Mens, ander, Ander! Zie, mij in wie ik ben als mens, niet als zieke of zwakke!” Hoe simpel is de klacht, het verlangen, hoe herkenbaar voor een ieder. Dit verlangen gezien te worden als mens, stelde gelijk een bondgenootschap tussen hen, die eerder in een discussie waren beland. Er ontstaat in het – samen klagen – verbond tussen hen die onderdrukt worden, tussen hen die onrechtvaardig behandeld worden. Aan deze tafel zag ik in het snijden van dit verbond, hoe subtiel en onzichtbaar dan ook, Zijn aanwezigheid.

Word ik gebeld door zelfde verkoper van

Word ik gebeld door zelfde verkoper van het blad waar ik eens een advertentie geplaatst heb, met de mededeling dat ik toegezegd had geld te doneren voor een goed doel en of ze een bericht in mijn spambox mochten sturen – want ze vonden het wel zo netjes om dat te vragen… Nu kunnen verkopers enorm raaskallen en zo aardig hypnotiseren, maar kennelijk weten ze ook amnesie toe te passen; want van die toezegging weet ik helemaal niets meer …