Data “Weer ~in verbinding met je Zelf”

De data van de avonden zijn:  

De avonden zijn op donderdagavond en beginnen om 19:30h – 21:30h

#1 Donderdagavond      18 oktober       19:30h – 21:30h

#2 Donderdagavond      15 november   19:30h – 21:30h

# 3 Donderdagavond     5 februari         19:30h – 21:30h

# 4 Donderdagavond     9 april               19:30h – 21:30h

# 5 Donderdagavond     14 mei               19:30h – 21:30h

# 6 Donderdagavond     2 juli                  19:30h – 21:30h

# 7 Donderdagavond     16 juli                19:30h – 21:30h