Data “Weer ~in verbinding met je Zelf”

De data van de avonden zijn:  

De avonden zijn op donderdagavond en beginnen om 19:30h – 21:30h

#1 Donderdagavond      18 oktober       19:30h – 21:30h

#2 Donderdagavond      15 november   19:30h – 21:30h

# 3 Donderdagavond     ? december     19:30h – 21:30h

# 4 Donderdagavond     ? januari          19:30h – 21:30h

# 5 Donderdagavond     ? februari         19:30h – 21:30h

# 6 Donderdagavond     ? maart           19:30h – 21:30h

# 7 Donderdagavond     ? april              19:30h – 21:30h